Suport de la família a l’activitat educativa de les escoles

La família és la responsable de l’educació dels fills. No hi ha dubte que sobre la família recau el pes d’educar als fills en valors, actituds, hàbits, en definitiva que siguin feliços y bones persones. Per altra banda, en la societat actual i des de fa molts anys, l’educació principalment en coneixements, però també en la educació com a persones, està delegada a les escoles.

Tal com està muntat el sistema educatiu, la cosa hauria de funcionar, donat que hi ha uns professionals que treballen amb aquesta finalitat. I el sistema funciona, però en la mesura que la recerca pedagògica i educativa avança es detecta que el sistema es millorable. Per exemple, ara tenim en compte aspectes com l’atenció a la diversitat que abans eren desconeguts. Amb aquest nou concepte hem conclòs que potser és millor adaptar els continguts i la metodologia a les diferents especificitats de nens (intel·ligències, llengua estrangera, diferents capacitats, etc.) que no sigui el nen el que s’adapti, perquè en cas que no s’adapti serà un ferm candidat al fracàs escolar. Quina llàstima no haver considerat abans que el punt de maduració d’alguns nens és més tardà i que no està preparat per saber llegir a aquella edat i menys amb aquelles tècniques. Possiblement ens haguéssim estalviat nombrosos fracassos escolars, maldecaps, sortosament ara, els professionals de l’educació disposen de més eines i coneixements.

Sigue leyendo

Benvinguts

Finalment he fet el pas per crear el blog i començar a compartir idees i exepriències. Haig de confessar  que hi havia un sol motiu que em feia dubtar, i era el fet que si li dedicava massa temps a la iniciativa podia treure-me’l de la dedicació de qualitat als meus fills. Espero que això no succeixi , ans al contrari, la millori.

El motiu d’endegar aquest blog és la preocupació per, com ho diria, encertar/millorar/no cagar-la/etc. en la educació dels meus fills.  Compartir xerrades a peu d’escola o parc, és molt enriquidor, però penso que a través de les xarxes hi ha la possibilitat d’enriquir-ho encara més…De la mateixa manera que en aquests llocs, però en un format diferent faig el primer pas, així que si entreu per primera vegada en aquest blog, preneu-vos-ho com un: ” com disfruten aquests nens amb el tobogan…..aquesta nit ha estat nefasta…m’he tingut que aixecar dues vegades perquè no sé que volia el nen… tu què creus que pot ser?”

Gràcies i espero els vostres comentaris…